اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۱۴قانون جزای جمهوری خلق چین

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۶۴۷۸۲۰۷۴۷

سال چاپ:۱۳۹۲

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۱۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 - شرايط عمومي
2- هدف ، اصول اساسي و قلمرو اجراي قانون جزا
3- جرائم
4- مجازات ها
5- شرايط خاص
6-جرائم بر ضد امنيت ملي
7-جرائم بر ضد امنيت عمومي
8- جرائم بر ضد نظم بازار اقتصاد سوسياليستي
9- جرائم عليه اموال
10-...