جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۵

تحلیل وضعیت نشر ایران «مدیریتی، حقوقی،اداری،اقتصادی،صنفی»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۹۶۸

سال چاپ:۱۴۰۰

۵۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- مدیریت نشر
2- حقوق نشر
3- ضوابط نشر
4- اقتصادنشر
5- سازمان نشر
6- تحلیل نهایی