جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۱

اعمال اداری

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۹۵۷

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۲۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اعمال اداری یکجانبه
2- شناسایی اعمال اداری یک جانبه
3- نظام حقوقی اعمال یک جانبه اداری
4- تشکیل اعمال یکجانبه اداری
5- اجرای تصمیم یک جانبه
6- از بین رفتن آثار تصمیمات یکجانبه اداری
7- قراردادهای اداری و مبانی آن
8- قرارداد اداری از لحاظ نظری و عملی
9 - قرارداد اداری از لحاظ نظری
10- قرارداد در عمل اداری
11- تشكيل قرارداد اداري
12- قرارداد اداري و آزادي قراردادي
13- قرارداد اداري و تساوي قراردادي
14- آثار قرارداد اداري
15-