جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰

حقوق بین الملل اقتصادی «ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل»

دسته بندی:
حقوق تجارت

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۱۹۲

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۸۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۴۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کلیات
2- تعریف حقوق بین‌الملل اقتصادی
3- منابع حقوق بین‌الملل اقتصادی
4- تابعان حقوق بین‌الملل
5- اصول اساسی حقوق بین‌الملل اقتصادی
6- سیستم‌های تجارت بین‌المللی- گات 1947 و سازمان جهانی تجارت
7- تجارت بین‌الملل درگذر زمان
8- موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1947
9- سازمان جهانی تجارت
10- نظام‌های پولی بین‌المللی
11- تاریخچه شکل‌گیری نظام‌های پولی بین‌المللی
12- نظام‌های مؤثر در سیستم پولی بین‌المللی
13 - سرمایه‌گذاری بین‌المللی
14- مبحث نخست: مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی
15- اطراف قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی
16- استانداردهای حمایتی
17 -ملی سازی و سلب مالکیت
18 - ورود خـسارت بـه امـوال سرمایه‌گذار خارجي درنتیجه جنگ، ناآرامي داخلي يا ساير وضعیت‌های فوق‌العاده ملي
19 - حق انتقال سود
20- تابعیت شرکت و حمایت از سرمایهگذاران
21- حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری