جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال

محاضرات فی القانون العام

ناشر:
مجد

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۷۳۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۴۰۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۴۸۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید