جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۳۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۰

اعمال صلاحیت در منطقه شناسایی دفاع هوایی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۲۵۳

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۸۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۹۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ‌اعمال صلاحیت در اسناد بین‌المللی
2- مبانی صلاحیت
3- انواع صلاحیـت
4- صلاحیتهای ثانوی
5- اسناد صلاحیت
6- صلاحیت در مناطق دریایی
7- منطقه شناسایی دفاع هوایی
8- رژیم حقوقی حاکم بر منطقه شناسایی دفاع هوایی
9- رویکرد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)
10- ‌شیوه‌های تقابل با ناوگان‌های نظامی فرامنطقه ای
11- مبانی حقوقی تردد ناوگان‌های نظامی فرامنطقه ای
12- راهکارهای حقوقی مقابله با نیروهای فرامنطقه ای
13- هدیدات ناشی از حضور نیروهای فرامنطقه‌ای علیه حاکمیت کشورها