جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۵

تفسیر شرط داوری «بازچاپ1400»

دسته بندی:
حقوق داوري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۷۸۰

سال چاپ:۱۳۹۹

۳۶۴ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۷۰۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- شناخت شرط داوری
2- مفهوم داوری و مقایسۀ آن بامفاهیم مشابه
3- جایگاه و ویژگی‏های داوری
4- انواع داوری
5- شیوه‏های ارجاع اختلاف به داوری
6- تفسیر مستقل شرط داوری از قرارداد اصلی
7- مفهوم تفسیر شرط داوری و تمییز آن از مفاهیم مشابه
8- علل و زمینه‏های ضرورت تفسیر مستقل شرط داوری
9- کارکرد و موارد ضرورت تفسیر شرط داوری
10- شیوه‏های تفسیر شرط داوری
11- شیوۀ تفسیر شرط داوری اختیاری
12- شیوۀ تفسیر شرط داوری اجباری
13- تفسیر شرط داوری درقراردادهای تجاری بین‏المللی
14-