جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۷۷۰۰۰ ريال

The Principle of Compensation in International «اصل جبران خسارت در داوری بین المللی»

دسته بندی:
حقوق داوري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۷۵۹

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۱۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۸۶۲۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- Introduction
2- The Iran-United States Claims Tribunal
3- The Principle of Compensation in Transnational Arbitration
4- Limitations on Damage
5- Category of Losses
6- Valuation
7- Interest