جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶

کیفرشناسی بایسته های زندان و مجازات «بازچاپ1400»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۹۹۸

سال چاپ:۱۳۹۹

۳۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۱۳۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- کیفرشناسی
2- اندیشیدن مانند یک کیفرشناس
3- منابع دانش کیفری
4- رئوس مطالب برنامه آموزشی
5- مدیریت کیفری و جمعیت زندانیان
6- جامعه‌شناسی‌ زندگی در زندان
7- دستورالعمل‌‌های آینده و نگرش‌‌های جایگزین
8- منابع بیشتر