جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۲۸

آموزه های حقوق مدنی جلد 4 «اشخاص و خانواده»

دسته بندی:
حقوق خانواده

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۷۰۷

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۷۸۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- در تابعيت
2 - در اسناد سجل احوال
3- در اقامتگاه
4- در غايب مفقودالاثر
5- در قرابت
6- در نكاح و طلاق
7- در اولاد
8- در خانواده
9- در حجر و قيمومت