جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۷۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۷

حقوق بین الملل حاکم بر سفرهای توریستی فضایی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۱۱۷۸۴

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۴۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۲۶۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم حقوق بین‌الملل فضایی
2- تحولات تدوین حقوق بین‌الملل فضایی
3- مفهوم و انواع سفرهای توریستی فضایی
4- منابع حقوق بین‌الملل فضایی
5- اسناد فضایی حاکم بر سفرهای توریستی فضایی
6- مسئولیت مدنی دولت‌ها در سفرهای توریستی فضایی و چالش‌های آن
7- صلاحیت کیفری دولت‌ها در سفرهای توریستی فضایی