جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۲۲

حقوق بازرگانی ورشکستگی

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق ورشكستگي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۸۴۰

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- شرایط صدور حکم ورشکستگی
2- ابعاد قضایی ورشکستگی
3- ویژگی جمعی بودن ورشکستگی
4- اصل تساوی بستانکاران
5- توقیف اموال ورشکسته
6- ابطال و فسخ اعمال قبل از حکم توقف
7- قرارداد ارفاقی
8- تصفیه اموال
9- اعاده اعتبار
10- ورشکستگی شرکتها
11- جنبه¬های جزایی ورشکستگی
12- جنبه های بین¬المللی ورشکستگی
13- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی