جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۶۴

جستاری در حقوق ارتباطات

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۴۰۷

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۸۳۶۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق رسانه‌های عمومی
2- حق تصحیح رسانه ای در حقوق ایران و اسناد بین المللی
3- حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه‌های عمومی
4- بررسی فقهی - حقوقیِ مباهته رسانه ای
5- نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه ای
6- حقوق آزادی اطلاع رسانی
7- رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی
8- حمایت کیفری از رسانه‌های دیداری، شنیداری
9- چارچوب کیفری تبلیغات در بازرگانی الکترونیکی
10-