جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۳

بررسی نقش حقوق مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۱۳۰

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۸۳۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- حقوق مالکیت صنعتی
2- اقسام مالکیت صنعتی و حقوق ناشی از آن
3- شرایط ثبت‌یک اختراع و مواردی که قابل ثبت به عنوان اختراع نمی‌باشد
4- تعریف علامت تجاری و شرایط آن و مقایسه‌ی ان با اسم تجاری
5- حقوق مالکیت صنعتی و حمایت از تولید ملی
6- حمایت از تولید ملی و راهکارهای آن
7 - نقش مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی
8- نقش حقوق اختراع در حمایت از تولید ملی
9- نقش حقوق طرحهای صنعتی در حمایت از تولید ملی
10- نقش مالکیت صنعتی در کارآفرینی