جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۶

مختصری بر حقوق و اقتصاد

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۷۶۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۸۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۴۸۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- ابزارها و مفاهیم اقتصادی
2- پیچیدگی های هنجاری و رفتاری در اعمال اقتصاد در حقوق
3- نظریه کاوز و موضوعات مرتبط حقوق مالکیت
4- اقتصاد اجرای تعهدات
5- اقتصاد حقوق مسئولیت مدنی
6- اقتصاد سازش ] مصالحه[
7- تحلیل اقتصادی حقوق کیفری
8- اقتصاد آنتی تراست [ضد انحصار]
9- اقتصاد مقررات گذاری دولتی
10- مالکیت فکری
11- تکامل حقوق