جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۹۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۸

کتاب مرجع داوری «قواعد باشگاه داوری اختلافات قراردادی (کداک) قوانین و مقررات داوری و سازش» (بازچاپ1400)

دسته بندی:
حقوق داوري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۸۲۰

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۳۸۴ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۶۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۳۴۹۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-آموزش نگارش ماده داوری
2- کلیات داوری
3- نگارش ماده داوری
4- آثار داوری
5- روش‌های حل اختلاف خاص
6- قواعد داوری کداک
7- موافقت نامه داوری/داوری نامه
8- فرم‌های داوری
9- فرم درخواست نصب داور
10 - فرم درخواست جرح داور
11- قوانین، مقررات، تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌های مربوط به داوری و سازش
قوانین عمومی
12- قوانین برنامه و بودجه و آیین نامه‌های اجرایی آن
13- قوانین و دستورالعمل‌های شورای حل اختلاف
14- قوانین تصویب قوانین و مقررات بین‌المللی
15- داوری در مراکز و کنوانسیون‌های الحاقی