جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۴۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۴

سازمان بین المللی دریانوردی در بستر کنوانسیون حقوق دریاها

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۷۱۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۰۵۲۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- تاريخچه شکلگيري سازمان بينالمللي دريانوردي
2- اهميت استراتژيک دريا و راههاي دريايي
3- همکاريهاي خارج سازماني در جهت استفاده از دريا
4- سازمانهاي دريايي ماقبل سازمان بينالمللي مشورتي دريايي
5- شکلگيري سازمان بينالمللي دريانوردي
6- اصلاحات وارده بر کنوانسيون ايمکو
7- ماهيت و شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان بين‌المللي دريانوردي
8- اهميت ماهيت و شخصيت حقوقي بين المللي
9- تاريخچه سازمان هاي بين المللي
10- سازمانهاي بينالمللي دولتي
11 - سازمانهاي بينالمللي غيردولتي