جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۸

حقوق ثبت کاربردی جلد 2 «اسناد» «دعاوی و اعتراضات ثبتی»

دسته بندی:
حقوق ثبت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۷۲۰

سال چاپ:۱۴۰۰

۵۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۶
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۸۳۷۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ساختار دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران، حدود و صلاحيت و وظايف آنها
2- مفهوم سند و ارکان آن
3- اقسام سند، ويژگيها، احکام وآثار آنها
4- مقررات کيفري قانون ثبت اسناد واملاک در خصوص اسناد
5- ابطال سند رسمي، علل و موجبات آن
6- موارد ابطال سند مالکيت و مراجع صلاحيتدار آن
7- اصلاح سند مالکيت و مراجع صلاحيت دار آن
8- ابطال عمليات ثبتي
9- ابطال صورت مجلس تفکيکي
10- الزام به ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سندرسمي انتقال مورد معامله