جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۰۶

بایسته های حقوق تجارت 4 «ورشکستگی کیفری» (نظری و کاربردی)«بازچاپ 1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق ورشكستگي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۹۲۳

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۷۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۴۳۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-کليات ورشکستگي (مفاهيم و مباني)
2- مفاهيم جرم، ورشکستگي، حقوق کيفري و حقوق تجارت
3- ورشکستگي به تقلب و تقصير
4- ورشکستگي به تقلب
5- مفهوم و تعريف ورشکستگي به تقصير
6- ورشکستگي به تقصير اختياري
7- مجازات ورشکستگي به تقلب با تطبيق در حقوق فرانسه، کامن لا و آلمان
8- .....