جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۴

مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۸۰۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۵۱۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- نحوه تشکيل هيئت مديره شرکت سهامي و حدود صلاحيت آن
2- تعريف و ويژگي‌هاي شرکت سهامي
3- چگونگي تشکيل هيئت مديره
4- حدود صلاحيت، اختيارات، و تکاليف هيئت مديره
5- تشکيلات داخلي هيئت مديره، جلسات، و حقوق و پاداش
6- ارگان‌هاي نظارت کننده بر شرکت سهامي
7 - مسئوليت اعضاي هيئت مديره
8- اسباب مسئوليت مدني اعضاي هيئت مديره
9- مسئوليت و شروط التزام شرکت نسبت به اقدامات هيئت مديره
10- صور مسئوليت اعضاي هيئت مديره
11- طبيعت مسئوليت اعضاي هيئت مديره
12- انواع مسئوليت اعضاي هيئت مديره
13 - دعاوي مسئوليت