جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۹

حاصل عمرج 1و2 «مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ایرج گلدوزیان»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۳۷۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۷۶۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۸۳۷۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ابد و يک روز: روايت بيش از يک قرن مواجهه دولت با آثار نمايشي و سينمايي
در حقوق موضوعه ايران
2- رويکرد نظام کيفري ايران به حقوق زنان در فرآيند اجراي احکام
3- شفافيت و حق شهروندان بر دسترسي آزادانه به اطلاعات در پرتو مصوبات شوراي شهر تهران
4- قابليت اعمال اصل رعايت مصالح عاليه کودک در مرحله اجراي احکام کيفري اطفال و نوجوانان
5- نگاهي به جرم کتمان حقيقت و لزوم جرم انگاري آن به مثابه جرم عليه عدالت قضايي
6- تبيين و تحليل حقوقي - اقتصادي نرخ سود بانکي
7- ترميمي شدن پاسخ‌هاي پليس؛ مطالعه عملکرد پليس ايالات‌ متحده آمريکا
8- راهبردهاي اساسي عدالت ترميمي و پيشگيري از وقوع جرم از منظر اسلام
9- تعاملات حقوق بشر و حقوق شهروندي با تاکيد بر جامعه مدني