جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۹

حقوق شرکت های تجاری جلد 1

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۲۲۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۵۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم شرکت
2- عناصر تشکيل دهنده شرکت تجاري
3- شخصيت حقوقي شرکت‌هاي تجاري
4- اقسام شرکتهاي تجاري
5- ادغام، تبديل و تجزيه شرکت‌هاي تجاري
6- شرکتهاي اشخاص و مختلط
7- شرکتهاي اشخاص
8- شرکت‌هاي مختلط
9- .....