جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۶

رژیم حقوقی بین المللی جزایر مصنوعی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۴۶۴

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۳۵۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات مقررات مربوط به مناطق دريايي در حقوق درياها
2- مفهوم آب‌هاي داخلي
3- مفهوم درياي سرزميني
4- تاسيسات بندري
5- جزاير مصنوعي
6- سازه‌هاي مصنوعي اوليه
7- مباني حقوقي ساخت جزاير مصنوعي
8- نظام حقوقي جزاير مصنوعي
9- مقررات زيست محيطي حاکم بر ساخت جزاير مصنوعي
10-.....