جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸

توسعه ی حقوق بین الملل دریاها «تحدید حدود، محیط زیست و کشتیرانی در پرتو آراء قضایی بین المللی»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۴۲۶

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۳۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۵۱۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- توسعه ي حقوق بين الملل در عصر اقتدار قضات بين المللي
2- رويه قضايي بين المللي
3- نقش رويه قضايي در توسعه‌ي حقوق بين‌الملل
4- نقش رويه ي قضايي بين المللي در تحديد حدود مناطق دريايي
5- تحديد حدود درياي سرزميني
6- تحديد حدود منطقه ي انحصاري اقتصادي و فلات قاره
7- نقش رويه ي قضايي بين المللي در توسعه ي حقوق محيط زيست دريايي و کشتيراني
8- حفاظت از محيط‌زيست دريايي
9- قواعد و مفاهيم توسعه‌يافته توسط رويه‌ي قضايي بين‌المللي