جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۰

دعاوی مطروحه در اعتبارات اسنادی و حل و فصل آن

دسته بندی:
حقوق ثبت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۳۲۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۸۱۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادي
2- مفهوم اعتبارات اسنادي و ماهيت آن
3- قاعده تقلب و اشخاص مصون در مقابل آن
4- معيار و انواع قاعده تقلب در اعتبارات اسنادي و حقوق طرفين اعتبار
5- آثار تقلب در اعتبارات اسنادي
6-حل و فصل دعاوي در اعتبارات اسنادي
7- ميزان مطلوبيت داوري براي بانک‌ها
8- غير قابل استناد بودن اصل تقلب و افراد مصون از قاعده تقلب
9- اصول حاکم بر اعتبارات اسنادي
10-...