جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۰

اصول ورشکستگی «بازچاپ1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق ورشكستگي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۳۱۹

سال چاپ:۱۳۹۷

۵۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۸۶۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم ورشکستگي و ويژگي‌هاي نظام ورشکستگي
2- شروط موضوعي ورشکستگي
3- آيين دادرسي ورشکستگي
4- آثار ورشکستگي
5- اقدامات اجرائي ورشکستگي