جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۹

درآمدی بر حقوق ثبت ایران «بازچاپ1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق ثبت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۷۳۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۷۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- عمومات ثبت
2- اصطلاحات و امور عمومي‌ ثبت‌ها
3- آثار و مقاصد ثبت و ثبت نوين در ايران
4- ثبت املاک
5- مراحل ثبت ابتدايي املاك
6- طواري‌ روند ثبت املاک
7- ثبت اسناد
8- مقررات عمومي‌ ثبت اسناد
9- دفترخانه‌ي اسناد رسمي