جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۱

جامعه شناسی جنایی «بازچاپ1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۲۴۳

سال چاپ:۱۳۹۹

۴۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- جرم شناسي و جامعه شناسي
2- بازتاب ديدگاه هاي جامعه شناسي
3- بنيانگذاران جامعه شناسي جنايي
4- تئوريهاي عمل مجرمانه
5- رابطه اختلالات شخصيت
6- نظريه هاي فشار
7-تحليل کج رفتاري و نظريّه فشار
8- تحليل نظريه بر حسب زني
9- مکاتب جامعه شناسي کيفري