جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۴

آموزش جامع قراردادنویسی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۹۸۸

سال چاپ:۱۴۰۰

۷۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۶
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-مقدمات قراردادي
2-آشنايي با تعهدنويسي
3-ادبيات قراردادنويسي
4- اسناد و فرم هاي يکنواخت و استاندارد قراردادي
5-مقدمات نگارش قرارداد
6- نگارش مواد قراردادي
7- نگارش مدت قرارداد
8- نگارش مبلغ قرارداد
9- تضامين قراردادي