جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۹

حقوق تجارت «اسناد تجاری: برات، سفته، چک»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۳۹۹

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۵۱۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-مفهوم و انواع اسناد
2-مقررات بين المللي در زمينه متحد الشكل كردن اسناد تجاري
3-تعريف و ماهيت حقوقي برات
4- زمان و محل ارائه برات و آثار پرداخت آن
5- تعريف سفته وشرايط آن
6- تعريف وشرايط صدور چك
7- قبض انبار
8- تعريف سند در وجه حامل
9- مفقوديت اسناد در وجه حامل