جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۶

آیین دادرسی کیفری جلد 1

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۸۶۶

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۴۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۲۴۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول حاکم بر آن
2- دعواي عمومي و دعواي خصوصي
3- دادسرا و حدود صلاحيت آن
4-ضابطان دادگستري و تکاليف آنان
5-نظام هاي رسيدگي کيفري در دنيا
6-نظام دادرسي اسلامي
7-تبيين اصول حاکم بر دادرسي کيفري
8-تبيين دعوي عمومي وخصوصي
9- دادسرا و دادستان