جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴

آثار حقوقی و کیفری خسارت معنوی ناشی از جرم


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۲۴

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۹۷۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي
2-مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي حقوقي فرانسه
3-جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روشهاي جبران آن
4- مطالعه تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي
5-روش‌هاي‌ جبران‌ خسارت‌ معنوي‌ و افراد مستحق‌مطالبة‌ آن‌
6-جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه
7- ايراد خسارت‌ معنوي‌ به‌ جمع‌ نامحصور
8- نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع معنوي
9- مطالبه‌ي خسارت معنوي