جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸

مجموعه قوانین کاربردی مرتبط با سرمایه گذاری در صنایع و معادن

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۷۰۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۲۰۴ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۷۸۳۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- امور مربوط به سرمايه گذاري
2- ثبت شرکتها
3- صادرات و واردات و امور گمرکي
4- امور مالي و ارزي
5-انرژي و استاندارد
6-محيط زيست
7-اشتغال و بيمه
8-صنايع
9-معادن