جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۳

حقوق کار

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق كار

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۳۸۷

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱۹
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تاريخچه پيدايش حقوق کار -تعريف ومشخصات حقوق کار
2- ماهيت حقوق کار
3- تقسيمات علم حقوق وموقعيت حقوق کار
4- منابع حقوق کار
5- پيشينه حقوق کا ردرايران
6- قلمرو قانون کارجمهوري اسلامي ايران
7- عناصر رابطه کار -شرايط کار
8- حل اختلاف کارگر وکارفرما