جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶

قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۰۴

سال چاپ:۱۴۰۰

۶۴۸ صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ ۹
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۹۹۹۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1 ـ اصول کلي (1 تا 14) زبان‌، خط‌، تاريخ و پرچم کشور (15 تا 18)
2 ـ حقوق ملت (19 تا 42) اقتصاد و امور مالي (43 تا 55)
3 ـ حق مالکيت ملت و قواي ناشي از آن (56 تا 61)
4 ـ قوه مقننه (62 تا 99) شوراها (100 تا 106)
5 ـ رهبر يا شوراي رهبري (107 تا 112)
6 ـ قوه مجريه (113 تا 155)
7 ـ سياست خارجي (152 تا 155)
8 ـ قوه قضائيه (156 تا 174)
9 ـ صدا و سيما (اصل 175) شوراي عالي امنيت ملي 176)
10 ـ بازنگري در قانون اساسي (177)