جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۲۰

توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۶۱۸

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۴۳۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعريف توثيق در اصطلاح حقوق تجارت - قبض وثيقة انبار عمومي
2- مشکـلات تحليل توثيق اسناد تجاري با عقد رهن
3- راه حلهاي حقوقدانان ايراني در توثيق اسناد تجاري و نقد آنهـا
4- توثيق اسنادتجاري با عقد نامعين
5- تحليل توثيق اسناد تجاري با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
6- تحليل توثيق اسناد تجاري باتجارة عن تراض
7- تحليل توثيق اسناد تجاري با المؤمنون عند شروطهم
8- تحليل توثيق اسنادتجاري با ماده10 قانون مدني ايران
9- رژيم حقوقي توثيق اسناد تجاري