جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۰

قواعد عمومی تعهدات قراردادی

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۸۳۱

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۲۱۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- عقد و اقسام آن
2- شرايط اساسي صحت معاملات
3- آثار قراردادها
4- مسئوليت قراردادي
5- شروط ضمن عقد
6- سقوط تعهدات