جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۷

حقوق اساسی 1و2

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۶۸۸

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۵۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات و تعاريف
2- ماهيت حکومت جمهوري اسلامي ‌ايران
3- تدوين و تصويت قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ‌ايران
4- مفهوم جمهوري اسلامي
5-ماهيت حاکميت
6-اصول و مباني کلي و بنيادين نظام سياسي ايران
7- حقوق ملت
8- قوه مقننه