جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱

قواعد وفای به عهد در تادیه اسناد تجاری «علمی، تطبیقی، کاربردی»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۰۳۶

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۱۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۹۱۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات و مفاهيم مرتبط
2-اسناد تجاري و جايگاه آن در نظام حقوقي
3- اوصاف و امتيازات اسناد تجاري
4- قواعد عمومي‌ وفاي به عهد
5- شرايط طرفين و موضوع تأديه
6- شرايط پرداخت
7- قواعد تأديه در اسناد تجاري
8- احکام و شرايط پرداخت برات، سفته و چک
9- وجوه افتراق ايفاء دين در قانون مدني و اسناد تجاري