جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۳

حقوق اعتبارات اسنادی و راهکارهای حقوقی مقابله با جعل و تقلب


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۹۷۸

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۸۹۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اعتبارات اسنادي
2- تقلب و جعل اعتبارات اسنادي در حوزه‌ي بين‌الملل
3- تقلب و جعل اعتبارات اسنادي در ايران
4- منابع حل اختلاف در قاعده تقلب و جعل در اعتبارت اسنادي