جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۱۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۱

آیین دادرسی کیفری جلد 1


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۱۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۵۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۱۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۵۰۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اهداف ضروري در تدوين قوانين و مقررات دادرسي کيفري
2- آيين دادرسي حقوقي و کيفري
3- وابستگي هاي آيين دادرسي کيفري به ساير رشته هاي حقوق
4- سير تحولات ، تعاريف
5- دعواي عمومي
6- دعواي خصوصي
7- کليات
8- ويژگي هاي تحقيقات مقدماتي
9- اصول حاکم بر تحقيقات مقدماتي
10- جهات شروع به تحقيق
11- اقدامات تحقيقي قرارهاي تحقيقاتي
12-.....