جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۴۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۴

آزمون کارت حقوق مدنی «الزام های خارج از قرارداد» جلد5

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۴۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۲۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۵۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- در غصب
2- در اتلاف
3- در تسبيب
4- در استيفاء
5- در مقررات مختلفه
6- در ادله اثبات دعوي
7- در شرايط اقرار
8- در آثار اقرار
9- در اسناد
10- در موارد شهادت
11- در شرايط شهادت