جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷

آزمون کارت حقوق مدنی «عقودمعین2 بخش اول» جلد 9

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۶۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۴۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- در مزارعه
2- در مساقات
3- در مضاربه
4- در احکام شرکت
5- در تقسيم اموال شرکت
6- در کليات
7- در تعهدات امين
8- در تعهدات امانتگذار
9- در عاريه
10- در تعهدات وکيل
11- در تعهدات موکل