جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۰

آزمون کارت حقوق مدنی « شفعه وصیت ارث» -جلد 11

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۸۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۱۲ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۹۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- در اخذ به شفعه
2- در موصي
3- در موصي به
4- در موصي له
5- در وصي
6- در تحقق ارث
5- در شرايط و جمله اي از موانع ارث
6- در حجب
7- در فرض و صاحبان فرض
8- در سهم الارث طبقه اول
9- در سهم الارث طبقه دوم
10- در سهم الارث وراث طبقه سوم