جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۶۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۱

حقوق بین الملل فضایی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۵۲۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۴۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۱۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۸۰۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم حقوق بين الملل فضايي و مرز هوا با فضاي ماوراي جو
2- تعريف و منابع حقوق فضايي
3- قواعد حاکم بر ايستگاه هاي فضايي حق مالکيت معنوي و توسعه حقوق بين الملل فضايي
4- قواعد حاکم بر ايستگاه هاي فضايي حق مالکيت معنوي و توسعه حقوق بين الملل فضايي
5- چالش هاي کنوني حقوق بين الملل فضايي
6- فرايند شکل گيري حقوق بين الملل فضايي
7- منابع حقوق بين الملل فضايي
8- ايستگاه هاي فضايي
9- امنيت ملي