جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۹

بررسی تطبیقی مفهوم و آثار ابراء در فقه و حقوق موضوعه

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۷۲۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۴۱ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۵۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم لغوي و اصطلاحي ابـراء - واژگان مرتبط با ابـراء
2- اقسام ابراء
3- کلياتي در «حق»
4- کلياتي در «ايقاع
5- مقايسه‌ي ابـراء با عناوين مشابه
6- قلمـروي فقهـي و حقـوقي ابـراء
7- ماهيّت ابراء و ارکان آن
8- بررسي اقوال فقها در ماهيّت ابراء و تطبيق نظر حقوق دانان برآن
9- ارکان ابراء و شرايط تحقّق آن
10- آثار و احکام ابراء
11- .....