جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۰

تکامل سازمانهای ماهواره ای بین الدولی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۲۷۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۳۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-نئوليبراليسم: چارچوبي مفهومي‌براي بررسي خصوصي سازي سازمان هاي ماهواره اي بين الدولي«پاتريشيا.ک.مک کورميک»
2- اينمارست: در خط مقدم ارتباطات ماهواره‌اي سيار«ديويد ساگار و پاتريک کي. مک کورميک»
3- اينتلست پيش و پس از خصوصي‌سازي مالکيت«پاتريشيا کِي. مَک کورمت»
4- تحول يوتل ست :يک چالش موفقيت آميز«کريستين رواسه»
5- نقش و کارکرد بازماندگان سازمان‌هاي ماهواره‌اي بين‌دولتي پس از خصوصي سازي«مائُوري جِي. مکانيک»
6- عبور از خط قرمز؟ ساختار حقوقي بين‌المللي براي سازمان هاي بين المللي ماهواره اي - قبل و بعد از خصوصي‌سازي«اف.جي. ون در يانک»
7- فهرست اسناد حقوقي اصلي