جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۶۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۶

بررسی تعهدات و مسئولیت های کارگزاران بورس در حقوق ایران «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۹۲۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۱۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۸۰۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- بورس و ارتباط آن با علم اقتصاد بازار
2- مفهوم كارگزاري در معناي اعم و اخص
3- شرايط کارگزاري بورس در حقوق ايران
5- شرايط اعطاي مجوز کارگزاري در ايران
6- رويه اجرايي معاملات و قراردادهاي کاگزاران بورس اوراق بهادار
7- ماهيت کارگزاري در ايران
8- تعهدات و مسئوليت‌ کارگزاران بورس
9- تعهدات کارگزاران بورس
10- مسئوليت کارگزاران بورس
11- مراجع و روش‌هاي حل و فصل اختلافات کارگزاران در بورس اوراق بهادار
12- سازش در بورس
13- سازش در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
14- هيئت داوري قانون بازار اوراق بهادار