جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۸

چالش های اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۸۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۳۹ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۱۳۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- استنکاف از اجراي احکام ديوان عدالت اداري
2- تحليل حقوقي مفهوم استنکاف
3- ضمانت اجراي احکام ديوان عدالت اداري
4- موانع اجراي احکام ديوان عدالت اداري و راهکارهاي رفع آنها
5- چالش‌هاي اجراي احکام ديوان عدالت اداري
6- راهکارهاي لازم براي اجراي مؤثر و مطلوب احکام ديوان عدالت اداري
7- .....