جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۹۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۸

تحلیلی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۷۲۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۸۲۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۹۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۳۴۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- الگوهاي نظارت قضايي بر اعمال دولت و محدوديّت هاي آن
2- الگوي دادرسي اداري در ايران
3- ساختار و تشکيلات ديوان عدالت اداري
4- صلاحيّت هاي ديوان عدالت اداري
5- رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري
6- رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
7- اجراي احکام ديوان عدالت اداري
8- فهرست موضوعي گزيده آراء شعب و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
9- قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
10-.....